MASA International - Gezondheidszorg in Spanje

Nationale Instituut voor de Gezondheidszorg (INSALUD)

Doctors
Na het herstel van de democratie werd het "Ministerie van Gezondheid" gereorganiseerd en men creëerde het Nationale Instituut voor de Gezondheidszorg (INSALUD) om te voorzien in de behoeften van de bevolking. Onlangs werd de naam veranderd in Instituto Nacional de Gestion Sanitaria.

Vandaag de dag heeft 98.9% van de bevolking recht op gratis medische verzorging - en het Systeem van de Nationale Gezondheidszorg is op het ogenblik een van de beste en modernste van Europa, gefinancierd door een belastingssysteem dat het patiënten mogelijk maakt verzorging te krijgen zonder daarvoor ter plekke te moeten betalen.

Kwaliteit van de Gezondheidszorg

De kwaliteit van de gezondheidszorg in Spanje is zeer goed, in het bijzonder in de grote urbane centrums. Er bestaat eveneens een privé sector en de schatting is dat ongeveer 15% van de bevolking, hoofdzakelijk in Madrid en Barcelona, daar gebruik van maakt. De Spaanse regering moedigt deze ontwikkeling aan door belastingaftrek van particuliere gezondheidsverzekeringen die door werkgevers zijn afgesloten.

Alle Spanjaarden hebben recht op vrije keuze van de huisarts. Bijna iedereen kan zijn huisarts binnen een dag bezoeken. Er wordt geschat dat ongeveer 8% een wachttijd van 2-4 dagen heeft. De huisarts bezoekt ook de spoedgevallen aan huis en is degene die de patiënten doorstuurt naar de specialist, behalve voor verloskunde of bezoek aan de oogarts.

Couple swimming
De meeste artsen werken als team in een groepspraktijk in een medisch centrum, de zg. ambulatorios. Verwijzingen naar de specialist betekent normaal gesproken het bezoek aan een gespecialiseerde kliniek, die onafhankelijk zijn of deel uitmaken van een ziekenhuis. Er zijn bijna 800 ziekenhuizen in Spanje. Ongeveer 2/3 van de ziekenhuisbedden bevinden zich in openbare ziekenhuizen waar 80% van alle ziekenhuiszorg plaatsvindt. De particuliere klinieken zijn meestal kleiner en in bepaalde gevallen mogen de openbare ziekenhuizen contracten afsluiten met particuliere klinieken voor bepaalde onderzoeken of indien er extra bedcapaciteit nodig is.

Alle openbare ziekenhuizen zijn 24 uur per dag bereikbaar voor spoedgevallen. In elk gebied in Spanje met een eigen bestuur (autonomía) is ten minste een groot openbaar ziekenhuis dat beschikt over het personeel en de apparatuur om zeer gespecialiseerde handelingen te verrichten met de meest moderne technieken.

Zoals in de meeste Europese landen zijn er wachtlijsten voor facultatieve en niet urgente chirurgische ingrepen. Om deze chirurgische wachtlijsten te verkorten heeft de Spaanse regering er voor gezorgd dat bepaalde ziekenhuizen meer uren opereren, inclusief in de avonduren.

Alle medische hulp of ziekenhuiszorg in de publieke sector is gratis voor de patiënten, maar zij moeten wel ongeveer 40% betalen van de kosten van geneesmiddelen die buiten het ziekenhuis zijn voorgeschreven. Alhoewel gepensioneerden en werkelozen tot nu toe vrijgesteld zijn van deze eigen bijdrage, bestaan er plannen bij de Spaanse regering om een eigen bijdrage van 10% in te voeren voor gepensioneerden.

Ingezetenen van landen die tot de EU behoren kunnen gratis medische behandeling krijgen in Spanje na presentatie van de desbetreffende documenten (b.v. formulier E-111) , hoewel het voor vakantiegangers aan te bevelen is een privé verzekering af te sluiten.

Informatie over de apotheek

Orange juice
Apotheken (farmacias) zijn in Spanje te herkennen aan een flikkerend groen kruis dat aan de buitenkant hangt of in de etalage staat.

In de apotheek krijgt u medicijnen op recept maar ook medicijnen waarvoor geen recept vereist is.

Hoewel het systeem niet veel anders is dan in Nederland, zijn er in Spanje bepaalde geneesmiddelen zonder recept te verkrijgen waar bij ons wel een recept voor nodig is. Sommige medicijnen tegen kwaaltjes kunnen zelfs op diverse plaatsen verkregen worden, zoals bijvoorbeeld supermarkten.

Niet alle apotheken zijn 24 uur per dag geopend. Om te weten welke apotheek dienst heeft buiten de normale openingstijden kunt U de lijst "Farmacias del Guardia" raadplegen in de plaatselijke krant of bij elke apotheek.

Tandarts

Voor tandheelkundige zorg moet normaal gesproken betaald worden, omdat dit geheel particulier is. De gele gids geeft u een lijst van tandartsen (dentistas). Vaak vindt u het adres van een tandarts in de grote supermarkten.

Kraanwater

De laatste jaren is het watersysteem in Spanje ingrijpend verbeterd en het kraanwater in de bebouwde kom is betrekkelijk veilig. Water waar u niet aan gewend bent kan toch lichte maagstoornissen veroorzaken en misschien koopt u liever mineraalwater in flessen. "Agua con gas" is water met koolzuur en "agua sin gas" is normaal water. In kleine dorpen kan het water kan uit een bron komen en niet uit de kraan, dus als u twijfels heeft kunt u het beste navraag doen.

Klik hier om ons een e-mail te sturen met een specifieke vraag over Spanje of de Costa Blanca.

Masa International